Projekto valdymas prasideda nuo jo įvertinimo: projekto savininkas turi apskaičiuoti numatomą laiką, išlaidas, išteklius ar pastangas, kurių reikia projektui ar konkrečiai užduočiai atlikti. Po to seka projekto valdymo planas, kurį sudaro išsami veiksmų strategija. Strategija turėtų įvardyti, kaip projektas bus vykdomas, nustatyti jo tikslus, apimtį, rezultatus, terminus, išteklius ir rizikas.

Kitas projekto vadovo darbo etapas yra sukurti tvarkaraštį, nurodantį, kada bus baigtos projekto veiklos, užduotys, etapai ar pasiekti rezultatai. Turint tvarkaraštį, galima pradėti vykdyti numatytas veiklas, užduotis ar procesus pagal projekto planą.

Neatsiejama sėkmingo projekto valdymo dalis yra kontrolė: projekto savininkas turi stebėti, matuoti ir reguliuoti projekto našumą, eigą, kokybę, išlaidas, riziką ir kitus veiksnius, ir užtikrinti, kad jie atitiktų projekto planą ir tikslus. Suvaldyti pokyčius yra kitas projekto vadovo iššūkis. Jis turi nustatyti, įvertinti ir valdyti bet kokius projekto apimties, reikalavimų, tvarkaraščio ar išteklių pakeitimus, sumažinant jų poveikį projekto tikslams.

Ciklo pabaigoje reikėtų užbaigti visas projekto veiklas, užduotis, rezultatus ir sutvarkyti dokumentus, užtikrinant, kad jie atitiktų projekto reikalavimus ir tikslus. Užbaigus projektą, labai svarbi refleksija: projekto vadovas turėtų pasirūpinti, kad išmoktos pamokos būtų dokumentuotos. Analizė ir projekto įžvalgos, patirtys, sėkmės ir iššūkiai bei geriausios praktikos yra nepamainomos siekiant pagerinti būsimų projektų rezultatus ir procesus.

PROJEKTŲ VALDYMO KONSULTACIJOS

Paslaugą sudaro keletas žingsnių:

  • Organizacijos brandos vertinimas
  • Metodikų apžvalga
  • Mokymai
  • Diegimas praktikoje
  • Pastebimas rezultatas

Darbas su įmone prasideda nuo jos brandos įvertinimo: atliekamas verslo projektų valdymo auditas ir pateikiamos įžanginės įžvalgos. Kryptingai analizuojant organizaciją, galima įvertinti įmonės pasirengimą efektyvinti projektų valdymą.

Kai įmonės brandos lygis jau aiškus, ieškoma konkrečiam atvejui tinkamiausios projektų valdymo metodikos. Organizacijai suprantamai pateikiami projektų valdymo metodikų panašumai ir skirtumai, parenkama įmonei tinkamiausia metodika. Įmonės vadovai ir atsakingi darbuotojai supažindinami su skirtingomis projektų valdymo metodikomis: Freestyle, Critical path, Stage gate, Agile, Scrum / Kanban, CCPM. Kartu parenkama ir veiklos valdymui tinkamiausia programinė įranga.

DARBINĖSE SESIJOSE ATSAKYSITE Į KLAUSIMUS

KUO SKIRIASI PROJEKTAI NUO PROCESŲ?

AR GALIU PROJEKTUS IR PROCESUS VALDYTI TAIP PAT?

KAIP SUPRASTI KUR BAIGIASI EKSPERIMENTAS IR PRASIDEDA PROJEKTAS?

KOKIA METODIKA YRA TINKAMA MANO VYKDOMAI VEIKLAI?

KUO CCPM SKIRIASI NUO TRADICINIŲ METODIKŲ?

KUO SKIRIASI PROJEKTŲ PORTFELIO IR PROJEKTO VALDYMAS?

Kai projektų valdymo metodika parinkta, įmonėje prasideda mokymai. Įmonės darbuotojai įgyja bendrą supratimą, kodėl ir kaip įmonėje valdomi projektai. Mokymų trukmė priklauso nuo įmonės poreikio, jų metu išsiaiškiname, kokioje aplinkoje veikla vykdoma ir kaip ją geriausia valdyti. Mokymų dalyviai perpranta esminius skirtumus tarp eksperimento, projekto ir proceso, ir geba įvertinti projekto apimtį, suplanuoti projektą ir sudaryti jo grafiką.

Taip pat „Intechcentro“ konsultantas moko projektų vadovus vykdant projektą pranešti apie progresą, kontroliuoti projekto eigą bei suvaldyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami projektinėje aplinkoje. Mokymų tikslas – parengti vadovus, kurie geba laiku, už sutartą kainą ir pilna apimtimi užbaigti projektą, o išmoktas pamokas pritaikyti ateityje.

Po mokymų metodologija diegiama praktikoje ir palaikoma – pradedant dirbti pagal parinktą metodiką, darbuotojams teikiama pagalba. Šių sesijų privalumas – daugiau laiku ir neviršijant biudžeto įvykdomų projektų, sklandesnis įmonės darbas ir mažiau nuostolių.

JUS KONSULTUOS

AIDAS ŠETIKAS

Projektų valdymo mokymus veda Aidas Šetikas. Turėdamas daugiau nei 25 metų stažo rinkodaros ir tarptautinių pardavimų srityje, iš jų daugiau nei 15 metų – vadovaujančiose pozicijose gamybos įmonėse, A. Šetikas siūlo įmonėms solidžią patirtį. Eksperto kompetencija apima verslo procesų kūrimą, diegimą ir ERP bei CRM sistemų automatizavimą tiek procesinėje, tiek projektinėje aplinkoje. Gamybos įmonėse A. Šetikas įgyvendina projektų valdymo sprendimus naudodamasis CCPM (kritinės grandinės) ir KANBAN (Scrum, Agile) metodikas. Be to, jis įgudęs modeliuoti verslo procesus naudodamas BPMN (Business Process Modeling Notation), planuoti ir valdyti tiekimo grandinę, taikant DDMRP (paklausa pagrįstų medžiagų poreikių planavimas) metodikas. Konsultanto praktinė patirtis taip pat apima TOC (Theory of Constraints) ir LEAN metodikų taikymą gamybos operacijose.