ES REGULIAVIMAS. Dabartinę Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvą (PPWD) ketinama pakeisti Pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentu (PPWR). Taip pat plastiko gaminiams ir pakuotei aktuali SUP direktyva, kuria siekiama sumažinti tam tikrų plastikinių gaminių poveikį aplinkai, ji riboja vienkartinio naudojimo plastikus. Žaliosios pertvarkos direktyva, kuri bus perkelta į nacionalinę teisę per ateinančius du metus, riboja auditais ir sertifikatais nepagrįstą pakuotės ženklinimą. Šiuo metu rengiama Žaliųjų teiginių direktyva taip pat siekiama užkirsti kelią įmonėms pateikti neaiškių ar nepagrįstų teiginių apie poveikį aplinkai, kurie populiariai vadinami žaliuoju smegenų plovimu. Tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (CSRD) reikalauja, kad įmonės atskleistų daugybę duomenų pagal ESRS standartus, tarp jų ir susijusius su gamyba bei pakuote ir pakuotės atliekų perdirbimu. Perdirbtam plastikui taip pat taikomi EN 15343:2007 ir ISO 22095:2020 standartai. „Recyclass“ sertifikavimo sistema dera su visais pakuotę, plastiko perdirbimą ir atliekų tvarkymą reglamentuojančiais Europos teisės aktais.

Žalieji teiginiai be nuorodos į nepriklausomą stebėjimo sistemą bus laikomi klaidingais

Iš EK inciatyvos dėl aplinkosauginių teiginių pagrindimo

„RECYCLASS“ SERTIFIKATAI

Auditai skirti įvertinti ir patvirtinti plastiko gaminių perdirbamumą, atliekų perdirbimo procesų atitikimą reikalavimams bei antrinės medžiagos kiekį gaminiuose.

„Intechcentras“ atlieka visų tipų plastikinių pakuočių perdirbamumo vertinimus. Pakuotės sertifikatas patvirtina, kad ji atitinka visos plastiko vertės grandinės poreikius, t.y. dera su atliekų tvarkymo procesais, kurie apima surinkimą, rūšiavimą, perdirbimą ir galimybę pakartotinai panaudoti perdirbtą medžiagą.

DESIGN FOR RECYCLING

Sertifikatas klasifikuoja galutinės plastikinės pakuotės techninį perdirbamumą skalėje nuo A iki F visoje Europos rinkoje.

RECYCLABILITY RATE CERTIFICATION

Sertifikatas klasifikuoja ir procentais įvertina techninį galutinių plastikinių pakuočių perdirbamumą konkrečioje geografinėje vietovėje. Šiuo sertifikatu Intechcentras gali vertinti Baltijos šalių rinkos pakuotes.

LETTER OF COMPATIBILITY

Sertifikatas klasifikuoja ir įvertina pakuočių pusgaminių tinkamumą perdirbti visoje Europos rinkoje.

Teisinis reguliavimas užtikrins palankesnę mokestinę aplinką tiems, kurie tieks rinkai perdirbamas pakuotes

Pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą

TAIP PAT „INTECHCENTRAS“ TURI TEISĘ SERTIFIKUOTI ĮMONIŲ, KURIŲ VEIKLA YRA PLASTIKO PERDIRBIMAS IR GAMYBA, PROCESUS.

RECYCLING PROCESS CERTIFICATION

Sertifikatas vertina plastiko perdirbimo grandinei priklausantį procesą

RECYCLED PLASTICS TRACEABILITY CERTIFICATION

Sertifikatas skirtas atsekti perdirbtą plastiką procesuose ir gaminyje

Minėtasis PPWR gamintojus įpareigos pakuotėse naudoti antrines žaliavas: taip susidarys didesnė pakartotinai naudojamo plastiko rinka. Suprantama, kad pakuotėms, ypač toms, kurios turi sąlytį su maistu, tinka tik aukštos kokybės perdirbtos medžiagos.

Kad būtų užtikrintas medžiagų atsekamumas ir skaidri vertės grandinė plastiko pakuočių gamyboje, Europoje ir už jos ribų „RecyClass“ sertifikuoja procesus ir vertina prieš vartojimą ir po vartojimo susidarančių plastiko atliekų tvarkymą konkrečioje vietoje. Pakuotės gamintojams procesų sertifikatas – tai puikus kriterijus, padėsiantis atsirinkti tinkamus perdirbto plastiko tiekėjus, o žaliavų tiekėjams – atliekų tvarkytojus, sertifikavusius savo procesus.
Atsakingos institucijos skirtingose Europos šalyse iškeltų tikslų siekia pasitelkdamos ir mokesčių sistemą – mokesčiai už pirminio plastiko naudojimą tampa ekonominiu motyvu naudoti perdirbtą žaliavą. Pakuotės pusgaminių ir kitų plastiko gaminių gamintojams skirtas Traceability sertifikatas nurodo ir patvirtina perdirbtų plastikų procentinę dalį gaminyje.

Parodykite savo indėlį į plastiko atliekų tvarkymą, skaidriai praneškite apie atliekų kilmę ir sustiprinkite savo tvarumo strategiją

SERTIFIKUOTI „INTECHCENTRO“ AUDITORIAI

RIMANTAS DAMANSKIS

LINPRA prezidiumo narys ir atstovas žiedinės ekonomikos srityje / plastikų–gumos gaminių gamybos sektoriuje. Daugiau kaip dvidešimties metų vadovavimo patirtį plastiko industrijos įmonėse sukaupęs ekspertas, aktyviai besidomintis sektoriaus dinamika Lietuvoje ir Europoje.

VISVALDAS VARŽINSKAS

Aplinkos inžinerijos mokslų daktaras, kurio tyrimų ir veiklos sritys yra produktų ekologinis projektavimas, aplinkosauginio veiksmingumo vertinimas, būvio ciklo vertinimas, žiedinis dizainas ir verslo socialinė atakomybė. V.Varžinskas yra pakuotės inovacijų priešakyje, padeda įmonėms suprasti ir įgyvendinti pakuočių atitikties reikalavimus, atlikti reikiamus tyrimus, paruošti rinkai teikiamų pakuočių atitikties deklaracijas.

VIRGINIJA JANKAUSKAITĖ

Mokslininkė, medžiagų inžinerijos srities tyrėja, tyrinėja polimerines medžiagas, yra dviejų patentuotų išradimų autorė, išleido 3 mokomąsias knygas. Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos vadovė.