MŪSŲ PASLAUGOS

INDUSTRY 4.0 TOBULINIMASIS

„InTechCentras“ yra oficialus Vokietijos inovacijų centro „Industry 4.0“ (angl. Germany Innovation Centre for Industry 4.0) mokymų atstovas Lietuvoje. Tai trijų lygių mokymai, kurių pabaigoje yra laikomas galutinis žinių įvertinimo egzaminas ir išduodamas „Industry 4.0 driver license“ pažymėjimas.

INDUSTRY 4.0 AUDITAI

„InTechCentras“ atliekami „Industry 4.0“ auditai skirti įvertinti individualią skaitmeninę įmonės transformaciją, palyginti įmonę su kitomis organizacijomis pagal pramonės šakas ir valstybes, sukurti individualų „Industry 4.0“ elementų taikymo veiksmų planą.

PAŽANGIOS GAMYBOS SIC

Pažangios gamybos Skaitmeninių inovacijų centras (PG SIC) – tai 2012 metais Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA iniciatyva įsteigtas ir technologijų centro „Intechcentras“ koordinuojamas centras, skirtas pramonės įmonių konkurencingumui didinti, teikiant paslaugas, skirtas verslo ar gamybos procesų, produktų ir paslaugų tobulinimui skaitmeninėmis technologijomis. PG SIC ekosistemos branduolį sudaro akademiniai partneriai, inovatyvios bendrovės ir jų kvalifikuoti tyrėjai bei specialistai.

INŽINERINIAI TECHNOLOGINIAI MOKYMAI

„InTechCentras“ yra inžinerinių-technologinių mokymų organizatorius. Mokymuose pateikiama naujausia Lietuvos ir pasaulio informacija apie inovacijas  inžinerinėje pramonėje, naujausius vadybos ir projektų valdymo metodus, gamybos valdymo sistemas, projektavimo ir konstravimo įrankius, produktų kūrimo technologijas.

PRAKTINIS PELNINGUMO TEORIJOS IR PELNO ĮRANKIŲ TAIKYMAS

Praktinis pelningumo teorijos ir pelno didinimo įrankių taikymas. Organizacijos procesų vertinimas. Darbinės sesijos. Rezultatų pristatymas. Duomenų analitika ir automatizavimas. Greitas ir pastebimas rezultatas.

SKAITMENINIMO (TECHNOLOGINIAI) AUDITAI

„Intechcentro“ specializacija – gamybos įmonių skaitmeninės brandos kėlimas. Centro darbuotojai įmonių auditų patirtį įgijo iš strateginių partnerių Vokietijoje ir nuo 2008 metų vykdo technologinius-inžinerinius mokymus bei teikia inžinerines ir vadybines konsultacijas skaitmeninimo klausimais.

MTEP DIAGNOSTIKA

MTEP veiklų ir sąnaudų priskyrimo diagnostika.

KIBERNETINĖS SAUGOS DIDINIMAS

 

„InTechCentro“ kibernetinio saugumo profesionalų komanda identifikuos inžinerinės pramonės įmonių saugos spragas, parinks tinkamiausius sprendimus formuojant kibernetinio saugumo politiką, įgyvendinimą ir efektyviausių įrankių naudojimą.

ENERGETINIO EFEKTYVUMO AUDITAI

 

Augantys energetikos kaštai ir žalioji politika verčia pramonės atstovus vis labiau susimąstyti apie energijos taupymą ir efektyvumą. Energijos vartojimo efektyvumo esmė – visų rūšių energijos tausojimas, kuris reiškia, kad tam pačiam rezultatui pasiekti sunaudojama mažiau energijos.

Auditas padeda nustatyti priemones, kurios padės taupyti energiją ir siekti geresnių rezultatų įrenginiuose ir technologiniuose procesuose – kitaip tariant, taupys jūsų pinigus ir sumažins CO2 pėdsaką.

IT INFRASTRUKTŪROS DIAGNOSTIKA IR CENTRALIZACIJA

„InTechCentro“ specialistų komanda parengs IT infrastruktūros ir informacinių sistemų diagnostiką, atliks IT įrangos ir sistemų centralizavimo galimybių vertinimą bei pateiks rekomendacijas centralizacijos tobulinimui.

PLASTIKO PERDIRBAMUMO PROCESŲ IR GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS

 

„Intechcentras“ yra sertifikuota įstaiga, turinti licenciją atlikti plastiko gaminių perdirbimo sertifikavimo paslaugas, vadovaujantis „RecyClass“ metodologija.

„RecyClass“ perdirbamumo sertifikatas įvertina plastikinių pakuočių suderinamumą su visa atliekų tvarkymo grandine, kuri apima surinkimą, rūšiavimą, perdirbimą ir galimybę pakartotinai panaudoti perdirbtą medžiagą.

TVARUMO ATASKAITOS, STRATEGIJOS IR AUDITAI

2022 metų lapkričio mėnesį Europos Vadovų Taryba galutinai patvirtino Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvą (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), įpareigojanti visas dideles Europoje veikiančias įmones skelbti tvarumo ataskaitas pagal bendrus Europos standartus (angl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Tikėtina, kad net ir mažos bei vidutinės įmonės, vykdančios prekių ir paslaugų eksportą, per tiekimo grandines ir partnerius bus įtrauktos į šį procesą, didžiajai daliai jų teks būti atskaitingoms ir teikti išsamią informaciją apie tvarumo aspektus savo veikloje. Kokybiškos tvarumo ataskaitos bei strategijos parengimas yra ilgas procesas, todėl įmonėms rekomenduojame pradėti ruoštis jau dabar.

PLASTIKO LIEJIMO 4.0 MOKYMAI

 

Injection Molding 4.0 Driver Licence® pranašesnė už tradicines mokymo programas: jos suteikiamas pažymėjimas yra tarsi vairuotojo pažymėjimas – jis suteikiamas tik darbuotojui išlaikius baigiamąjį teorijos ir praktikos egzaminą, o ne pagal lankomumą. Išlaikytas egzaminas įrodo, kad darbuotojas suprato mokymo medžiagą ir geba pritaikyti žinias liedamas plastiką praktikoje. Kursuose darbuotojai palaipsniui gilina žinias apie liejimą, išmoksta diagnozuoti ir spręsti problemas.

Mumis pasitiki