SĖKMINGAS ĮMONIŲ VALDYMAS

Visos veiklos gerinimo metodikos turi daug bendro: jos skatina pokyčius, reikalauja įsigilinimo ir žinių, turi „burtažodžius“ – tik joms būdingą terminologiją, ir, galiausiai, jos visos teigia, kad yra geriausios! Tačiau iš tiesų jos visos keičia tą patį – Jūsų įmonės procesų valdymą, tiesiog specializuojasi į tam tikras kryptis. Vis dėl to nėra vienos tobulos metodikos, kuri turėtų visus atsakymus ir galėtų išspręsti visas Jūsų problemas.

Agile, Adizes, TQM (Total Quality Management), TOC (Theory Of Constrains), Lean, Toyota Production System, Lean Six Sigma, Scrum, Kanban, vieno langelio principas, ir kitos pelniningumo didinimo metodologijos siūlo įrankius specifinėms kryptims. Šie įrankiai gali būti skirti:

 • idėjoms ir patobulinimams valdyti,
 • vizualiam valdymui, problemų sprendimui,
 • susirinkimams rengti ir rodikliams sekti,
 • darbui standartizuoti,
 • įrenginiams prižiūrėti,
 • greitai keistis ir pereiti,
 • apmokyti darbuotojus,
 • analizuoti vadybą,
 • apribojimų valdymui, pelningumo didinimui
 • pardavimams,
 • naujiems darbuotojams integruoti,
 • atsargoms valdyti.

„Sėkmingos įmonės nebijo eksperimentuoti ir ieškoti naujovių. Paslėptos galimybės dirbti produktyviau ir pelningiau yra čia pat, tereikia teisingai pasirinkti įrankius“

Rimantas Damanskis

RIMANTAS DAMANSKIS

Rimantas Damanskis konsultacijų metu iš ilgametės praktinės patirties gamybos pramonėje geba įvertinti, kur reikėtų sutelkti didžiausią dėmesį, siekiant verslo plėtros, ir kurios metodologijos ir įrankiai padėtų esamus iššūkius išspręsti efektyviausiai. R. Damanskio mokymai – tai praktinė konstruktyvaus bendradarbiavimo su vadovybe diena, kuriai pasibaigus, sesijoje dalyvavę vadovai žino, kas yra tikrasis produktyvumas ir kokios gali būti strategijos, veiksmingai išnaudojančios pelno didinimo galimybes.

ORGANIZACIJOS PROCESŲ VERTINIMAS

DARBINĖS SESIJOS

GAUTŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS

DUOMENŲ ANALITIKA IR AUTOMATIZAVIMAS

GREITAS IR PASTEBIMAS REZULTATAS

KAM SKIRTOS ŠIOS KONSULTACIJOS?

Konsultacijos skirtos gamybos įmonėms, kurios nori efektyviau valdyti procesus ir juos skaitmenina. Konsultacijos padeda suprasti skirtumus tarp projektinės ir procesinės aplinkos ir apžvelgti spektrą nuo projektų iki masinės gamybos.

“Drąsiai pažvelgti į įmonės veiklą iš šalies ir imtis iššūkių yra stiprios lyderystės bruožas. Kviečiu vadovus į įmonės veiklos rodiklius pažvelgti kitu kampu ir taip atrasti neišnaudotą potencialą”

Rimantas Damanskis

PROJEKTAI VS PROCESAI

Projektas – tai unikali veikla, paremta ne žinojimu, o prielaidomis. Ši veikla skirta vienkartiniam tikslui pasiekti ir turi ribotą biudžetą ir kitus resursus bei laiko limitą. Dažniausiai projektas skirtas kokiam nors ženkliam pokyčiui įgyvendinti. Konsultacijas apie projektų valdymą teikia kitas „Intechcentro“ konsultantas Aidas Šetikas.

Procesas, priešingai, nurodo vėl ir vėl pasikartojantį veiksmą. Procesų visuma kuria pridėtinę vertę tiksliai ir be nuokrypių atkartodama veiksmus. Norint sėkmingai pakeisti procesą, reikia investuoti daug laiko ir finansų. Taigi, pokyčiams procese reikalingas projektas ir proceso šeimininko sutikimas, nes procesai visada priešinasi pokyčiams.

Procesui palaikyti reikalingas kontrolės mechanizmas, o jam gerinti – analitinis mąstymas.

METODIKŲ SKIRTUMAI:

Lean padeda iš darbinio srauto pašalinti nereikalingus dalykus, taip sumažinami nuostoliai. Jei Lean turėtų savo šūkį, jis galėtų būti „mes netaupome, bet nešvaistome“. Pirminis efektas, pradėjus taikyti Lean – sumažėjęs ciklo laikas. Six Sigma padeda patobulinti procesus: sumažina variacijas ir nuokrypius. Pirmiausia tai pasijunta gamybos procesuose – suvienodėja išeiga. Ši metodika užtikrina proceso stabilumą. Galiausiai, TOC padeda aptikti butelio kakliukus – vietas gamyboje, kurias reikia keisti, ir sėkmingai suvaldo apribojimus. Padidinus pralaidumą ima augti pelnas.

ATSILIEPIMAI:

TOMAS PRŪSAS

HARJU ELEKTER vadovas

“Vienas pagrindinių mūsų veikos principų yra visapusiškas augimas, kurio siekiame nuolat atnaujindami žinių bazę ir tobulindami įgūdžius. Rimas Damanskis metė iššūkį „Harju Elekter Lietuva“ vadovybei naujais praktiniais mokymais, kaip susidoroti su gamybos apribojimais. Tai buvo mąstymą plečianti patirtis – naujas įžvalgas nedelsdami įgyvendinsime. Nedvejodamas rekomenduoju!“

MUMIS PASITIKI