Mažos bei vidutinės įmonės, eksportuojančios prekes ir paslaugas, bus įtrauktos į šį procesą per tiekimo grandines ir partnerius, o nuo 2027-ųjų jos tvarumo ataskaitas teiks privalomai. Kaip ir didžiosios įmonės, kasmet jos turės teikti išsamią informaciją apie tvarumo aspektus savo versle.

Kokybiškos tvarumo principais paremtos strategijos ar ataskaitos parengimas yra ilgas procesas. Jei įmonė dar nėra išmatavusi savo anglies pėdsako, rekomenduojame pradėti ruoštis jau dabar.

AUDITAS

ATASKAITA

STRATEGIJA

TVARUMO AUDITAS

Pirma strategijos, ataskaitos ar komunikacijos plano eina tvarumo organizacijoje auditas – tai diagnostika, kurios metu vertinamas tvarumo kontekstas versle, pagrindiniai poveikiai ir kritiniai tvarumo principai organizacijoje aplinkosaugos, valdysenos bei socialinėse sferose. Įmonė auditorei turi pateikti informaciją: tvarumo duomenų rinkinius sudaro duomenys apie išteklių vartojimą, tarp jų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas,  taip pat socialiniai bei ekonominiai rodikliai.

Vertė

Klimato kaita išlieka vienu svarbiausių klausimų Europos reguliavimo darbotvarkėje, įsigalioja vis naujos taisyklės ir iniciatyvos, skatinančios žaliąją pertvarką. Ilgainiui tiek didelės, tiek vidutinės įmonės ir įstaigos kasmet turės teikti išsamias ataskaitas apie savo aplinkos, socialinės ir valdymo (ESG) veiklą, vadovaujantis naujais techniniais standartais. Tvarumo auditas padeda įvertinti įmonių poveikį aplinkai ir visuomenei ir skatina jas imtis veiksmų, kuriais siekiama sumažinti poveikį ir didinti tvarumą.

TVARUMO ATASKAITA

CSRD reikalauja, kad įmonės atskleistų platų duomenų spektrą, susijusį su jų aplinkos, socialinės ir valdymo praktikomis, laikydamosi ESRS techninių standartų. Tai apima ir dvigubo materialumo svarstymą – kaip įmonė ir veikia, ir yra paveikiama klimato kaitos.

“Lietuvos pramonė jaučia teisinį reguliavimą ne per oficialius terminus ar valstybės kontrolę, o per vertės grandinės dalyvius. Lietuvos inžineriniam sektoriui tvarumo toną užduoda užsienio partneriai”

„Intechcentro“ tvarumo konsultantė Justė Pranskevičiūtė

Vertė

„Intechcentro“ tvarios veiklos ataskaita bus parengta pagal pasaulinę ataskaitų teikimo iniciatyvą (Global Reporting Initiative, GRI). Tai yra tarptautinė nepriklausoma standartų organizacija, padedanti įmonėms, kontroliuojančioms institucijoms ir kitoms organizacijoms suprasti ir nuosekliai atskleisti savo poveikį gamtai ir visuomenei.

Papildomos diagnostikos

Tvarumo ataskaitas galime išplėsti ir rodiklius pagrįsti atlikdami:

  • Būvio ciklo vertinimą (angl. LCA);
  • Produktų ir organizacijų anglies pėdsako (CO2) vertinimą;
  • Produktų ir organizacijų aplinkosauginio pėdsako vertinimą (angl. PEF, OEF);
  • Produkto poveikio aplinkai deklaraciją (angl. EPD);
  • Medžiagų srautų analizę (MSA);
  • Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV);
  • Švaresnės gamybos (ŠG) projektą (ekoinovacijos);
  • ŠESD mažinimo galimybių studiją.

Taip pat „Intechcentro“ specialistai gali konsultuoti cheminių medžiagų gaminių ir procesų valdymo klausimais, dėl TIPK ir taršos leidimų, esamų procesų optimizavimo, energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių (vidinė nuoroda); ekologinio gaminių projektavimo (EGP).

TVARUMO STRATEGIJA

Norint sukurti tvaresnio verslo strategiją tenka peržiūrėti esamą įmonės strategiją ir išplėsti jos funkcijas pagal tvarumo principus, bei išsikelti naujus tikslus ilgalaikių pokyčių įgyvendinimui.

Vertė

Rengiant strategiją mes siūlome darnaus vystymosi tikslų (SDG) integravimą, suinteresuotų šalių įtrauktį, strateginių krypčių ir tikslų nustatymą, veiklos plano parengimą, tvarumą didinančių ir realų poveikį darančių korporatyvinių darbinių sesijų. Kad paslaugų naudą galėtumėte pajusti ne tik „ant popieriaus“, o realybėje.

KOMUNIKACIJOS PLANAS

„Intechcentras“ siūlo parengti komunikacijos planą, kaip komunikuoti vidinei ir išorinei auditorijai apie tvarumą jūsų organizacijoje.

Vertė

Apie tai, kodėl jūsų įmonė pasirinko darnų vystymąsi svarbu žinoti ne tik klientams, tiekėjams ar plačiajai visuomenei, bet ir darbuotojams – tai kiekvieno šiuolaikiško darbdavio higiena – leisti žinoti, kad komanda prisideda kuriant tvarų rytojų.

MUMIS PASITIKI

 

Ačiū, artimiausiu metu susisieksime.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

VŠĮ Intechcentras will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.