LeadTChain

Konsorciumas sukūrė skaitmeninių mokymų programą apie skaitmeninio dvynio technologiją ir organizuoja į kompetencijas orientuotus mokymus, skirtus gamybos vadovams ir sprendimų priėmėjams.
Projekto metu analizuojama situacija, susijusi su skaitmeninio dvynio technologijos taikymu. Projektu siekiama nustatyti žinių spragas, dabar taikomas technologijas, ir šios analizės pagrindu sukurti mokymų programą. Mokymai turi supažindinti su didelio poveikio technologijų atnešamais pokyčiais žmonėms, tradicinėms technologijoms ir organizacijai, juos ketinama išbandyti „Solaruce”.
„Intechcentras” atsakingas už situacijos analizę, mokymų programą ir jos testavimą su pramonės įmonėmis bei viešinimą.

Partneriai

Intechcentras, Soraluce, TU Darmstadt, Ideko

Trukmė

Sau 01 2023 - Gru 31 2024
Ongoing...

Time

08:00 - 18:00

Vertė

794,641 €