TVARUMO ATASKAITŲ, STRATEGIJŲ IR AUDITŲ RENGIMO PASLAUGOS

2022 metų lapkričio mėnesį Europos Vadovų Taryba galutinai patvirtino Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvą (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), įpareigojanti visas dideles Europoje veikiančias įmones skelbti tvarumo ataskaitas pagal bendrus Europos standartus (angl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Tikėtina, kad net ir mažos bei vidutinės įmonės, vykdančios prekių ir paslaugų eksportą, per tiekimo grandines ir partnerius bus įtrauktos į šį procesą, didžiajai daliai jų teks būti atskaitingoms ir teikti išsamią informaciją apie tvarumo aspektus savo veikloje. Kokybiškos tvarumo ataskaitos bei strategijos parengimas yra ilgas procesas, todėl įmonėms rekomenduojame pradėti ruoštis jau dabar.

 

Ką mes siūlome?
• Organizacijos tvarumo diagnostiką;
• Tvarumo ataskaitos rengimą;
• Tvarumo strategijos kūrimą;
• Komunikacijos plano parengimas.

 

Kaip atrodys patikrinimas?
„Intechcentro“ audito metu bus vertinamas jūsų įmonės tvarumo kontekstas, pagrindiniai poveikiai ir kritiniai tvarumo klausimai aplinkosaugos, ekonomikos bei socialinėse sferose. Bus nuosekliai analizuojami suinteresuotųjų šalių lūkesčiai ir su jų vykdymu susijusios rizikos. Tvarumo duomenų rinkinius sudarys duomenys apie išteklių vartojimą – tarp jų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų vertinimas bei socialinių bei ekonominių rodiklių analizė.

Kas yra ataskaita?
Tvarios veiklos ataskaita bus parengta pagal pasaulinę ataskaitų teikimo iniciatyvą „Global Reporting Initiative“ (GRI). Tai yra tarptautinė nepriklausoma standartų organizacija, padedanti įmonėms, kontroliuojančioms institucijoms ir kitoms organizacijoms suprasti ir nuosekliai atskleisti savo poveikį gamtai ir visuomenei.

 

Kam reikalinga strategija?
Norint sukurti tvaresnio verslo strategiją tenka peržiūrėti esamą įmonės strategiją ir išplėsti jos funkcijas pagal tvarumo principus, bei išsikelti naujus tikslus ilgalaikių pokyčių įgyvendinimui. Rengiant strat egiją mes siūlome darnaus vystymosi tikslų (SDG) integravimą, suinteresuotų šalių įtrauktį, strateginių krypčių ir tikslų nustatymą, veiklos plano parengimą, tvarumą didinančių ir realų poveikį darančių korporatyvinę darbinę sesiją. Kad paslaugų naudą galėtumėte pajusti ne tik „ant popieriaus“, o realybėje.

 

Kodėl svarbu žinoti kitiems?
„Intechcentras“ siūlo parengti komunikacijos planą, kaip komunikuoti vidinei ir išorinei auditorijai apie jūsų organizacijos tvarią veiklą. Apie tai, kodėl jūsų įmonė pasirinko darnų vystymąsi svarbu žinoti ne tik klientams, tiekėjams ar plačiajai visuomenei, bet ir darbuotojams – tai kiekvieno šiuolaikiško darbdavio higiena – leisti žinoti, kad komanda prisideda kuriant tvarų rytojų.

 

Esant poreikiui tvarumo ataskaitas galime išplėsti ir rodiklius pagrįsti atlikdami diagnostikas šiose srityse:

  • Būvio ciklo vertinimą (BCV);
  • Produktų ir organizacijų anglies pėdsako (CO2) vertinimą;
  • Produktų organizacijų aplinkosauginio pėdsako vertinimą (angl. PEF, OEF);
  • Produkto poveikio aplinkai deklaraciją (angl. EPD);
  • Medžiagų srautų analizę (MSA);
  • Konsultavimą cheminių medžiagų gaminiuose ir procesuose valdymo klausimais;
  • Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV);
  • TIPK ir taršos leidimai, esamų procesų optimizavimas;
  • Švaresnės gamybos (ŠG) projektai (ekoinovacijos), energijos efektyvumas ir atsinaujinantys energijos ištekliai;
  • ŠESD vertinimas ir ŠESD mažinimo galimybės, Ekologinis gaminių projektavimas (EGP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo: Laurynas Ragaišis, el. p.: laurynas.ragaisis@intechcentras.lt, tel. 8 670 22857