„Intechcentras“ sertifikuos plastiko pakuotės perdirbamumą

„Intechcentras“ tapo sertifikuota įstaiga, turinti licenciją atlikti plastiko gaminių perdirbimo sertifikavimo paslaugas, vadovaujantis RecyClass metodologija (RecyClass Recyclability Certification).

„RecyClass“ perdirbamumo sertifikatas įvertina, kaip plastikinės pakuotės dera su visa atliekų tvarkymo grandine, kuri apima surinkimą, rūšiavimą, perdirbimą ir galimybę pakartotinai panaudoti perdirbtą medžiagą.

„Intechcentras“ atlieka kelių tipų plastikinių pakuočių perdirbamumo vertinimus, atitinkančius visos plastiko vertės grandinės poreikius:

  • „Design for Recycling“ sertifikatas kokybiškai klasifikuoja galutinės plastikinės pakuotės techninį perdirbamumą skalėje nuo A iki F.
  • „Recyclability Rate Certification“ sertifikatas įvertina veiksmingą galutinių plastikinių pakuočių perdirbamumą konkrečioje geografinėje vietovėje.
  • „Letter of compatibility“ sertifikatas kokybiškai įvertina pusgaminių pakuočių tinkamumą perdirbti.

 

 

 

 

RecyClass sertifikuotų įstaigų sąrašas

Sertifikuoti „Intechcentro“ ekspertai/auditoriai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susisiekite: Laurynas Ragaišis, el. p.: laurynas.ragaisis@intechcentras.lt, tel. 8 670 22857