Įrašai

Mokymasis apie skaitmeninio proceso dvynių diegimą ir naudojimą gamybos vertės grandinėje – LeaDTchain projektas

IŠŠŪKIS

Pramonės įmonės nuolat susiduria su naujais iššūkiais, tokiais kaip trumpesnis produktų gyvavimo ciklas, didesnis procesų sudėtingumas dėl produktų individualizavimo ir didėjantis tvaraus verslo poreikis. Digital Process Twin (DPT) gali padėti įmonėms išlikti konkurencingoms ir įveikti šiuos iššūkius. DPT renka tikrus duomenis gamyboje, pvz. naudojant atsekamumo sistemą, kuri vėliau vertinama skaitmeniniu būdu. Tokiu būdu iškilusias problemas galima aptikti jau atsiradimo fazėje ir nedelsiant imtis atitinkamų atsakomųjų priemonių. Tokiu būdu galima išvengti neigiamo poveikio kokybei, pristatymo terminams ir išteklių efektyvumui. Šiuo metu DPT pramonėje naudojamas tik retkarčiais. Ankstesniais metais tai daugiausia lėmė turimų duomenų ir esamų technologijų trūkumas. Šiuo metu pagrindinės to priežastys yra darbuotojų skaitmeninių įgūdžių trūkumas ir nepakankama integracija į esamas organizacines struktūras.

 

REZULTATAS

Projekto tikslas – sukurti skaitmeninius ir į kompetencijas orientuotus mokymus, skirtus gamybos vadovams ir sprendimų priėmėjams, siekiant spręsti DPT poveikį žmonėms, technologijoms ir organizacijai. Pirmajame mokymo skyriuje aptariamas techninis skaitmeninio dvynių įgyvendinimas visam vertės srautui. Sėkmingai baigę šį kursą, parduotuvių vadovai ir sprendimų priėmėjai galės vadovautis struktūrizuota DPT įgyvendinimo tvarka savo įmonėje. Antrajame mokymosi skyriuje pagrindinis dėmesys skiriamas DPT integravimui į esamas organizacines struktūras ir kasdienius procesus. Atsižvelgiant į tai, parduotuvių vadovai ir sprendimus priimantys asmenys žinos apie galimus iššūkius ir kaip juos įveikti. Trečiasis mokymosi skyrius yra apie parduotuvių vadovų ir sprendimus priimančių asmenų mokymą ir parengimą tinkamai pritaikyti skaitmeninį dvynį visam vertės srautui. Taip jie galės tinkamai naudoti DPT įmonėje, kad palaikytų nuolatinio tobulinimo procesą.

 

PARTNERIAI