Įrašai

Nauji įgūdžiai pasiekiami ranka: mokymai pramonės darbuotojams skills.move platformoje

Intechcentras kartu su Europos universitetais, tyrimų institutais įgyvendina „EIT Manufacturing“ projektus, kuriuose kuriamos mokymų programos gamybos įmonėms. Mokymai jau yra prieinami arba greitai bus prieinami skills.move platformoje.

Apie skills.move

Skills. Move – tai lanksti mokymosi platforma, kur galima mokytis laisvu grafiku ir derinti mokymus prie kiekvieno darbuotojo individualiai. Šiuo metu Intechcentras siūlo daug mokymų gamybos ir inovacijų temomis, o visas turinys kol kas prieinamas nemokamai. Įmonės ir mokslo įstaigos mažai žino apie šią platformą. „Intechcentro“ projektų vadovė Marija Aliaševičienė pristato ją kaip puikų būdą kelti darbuotojų kvalifikaciją arba papildyti mokymo programas inžinerinių studijų studentams.

Sektoriaus pažanga

Mokymai apima naujausias gamyboje taikomas technologijas: AI, mašininį mokymąsi ir programinę įrangą, skirtą gamybai. Pramonei pereinant prie pramonės 4.0 ir vystantis toliau, suprasti, kaip gamyboje pritaikomas skaitmeninis procesų dvynys arba dirbtinis intelektas, tampa ne tik investicija, bet ir būtinybe tiems, kurie siekia eiti koja kojon su gamybos pažanga.

Praktiniai įgūdžiai

Dalis mokymų orientuoti į praktinius pramonės darbuotojų įgūdžius. Pasirinkę šiuos mokymosi kelius, skills.move vartotojai išmoks pagrindinių gamybos duomenų analizės, modeliavimo ir vertinimo įgūdžių. Mokymų grynuoliai apima ir praktines programavimo sritis: manipuliavimą duomenimis – vizualizaciją arba praktinį mašininio mokymosi panaudojimą duomenų apdorojimui programavimo kalboje Python (norėdami mokytis šių dalykų pasirinkite mokymosi kelią „Essentials of AI for manufacturing“).

Gamybinės pramonės žinios

Vienas iš skiriamųjų skills.move bruožų yra gamybos pramonei aktualus turinys. Tokie mokymosi keliai kaip „Design for Empowerment: from theory to practice“ arba „Technical implementation of a Digital Process Twin in an entire value stream“ yra parengti taip, kad atitiktų specifinius gamybos poreikius. Mokymosi grynuoliai apima daugybę temų, įskaitant dirbtinį intelektą, saugą, įtraukumą ir pramonę 4.0., tad besimokantieji išsamiai gvildena naujausias tendencijas ir technologijas, formuojančias pramonę. Tokie grynuoliai kaip „Practical data flow for DPT generation in a simulation software“ (mokymosi kelias „Successful usage of the Digital Process Twin in the daily workflow“) užtikrina, kad dalyviai ne tik suvoktų teorines sąvokas, bet ir tiesiogiai įgytų praktinių įgūdžių.

Holistiniai mokymosi keliai

Be specializuotų mokymų, Intechcentras siūlo ir holistinius mokymosi kelius, kurie suteikia visapusiškų žinių apie įvairius gamybos aspektus. Šie keliai apima temas nuo robotikos iki saugos ir tvarumo koncepcijų. Mokydamiesi dalyviai sužino, kaip tarpusavyje siejasi skirtingos gamybos sritys. Nesvarbu, ar gilinamasi į darbų saugą, ar skaitmeninimą, mokymai padeda kelti profesionalumo lygį. Taip kiekvienas darbuotojas prisideda prie organizacijos augimo.

Norinčius mokytis skills.move platformoje, kviečiame registruotis https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJ_w0HIrBTXZ68WfsEu8Q0yVq3BerRpcyAUGIVpC5upQW5A/viewform. Visi mokymosi grynuoliai anglų kalba.

Mokymasis apie skaitmeninio proceso dvynių diegimą ir naudojimą gamybos vertės grandinėje – LeaDTchain projektas

IŠŠŪKIS

Pramonės įmonės nuolat susiduria su naujais iššūkiais, tokiais kaip trumpesnis produktų gyvavimo ciklas, didesnis procesų sudėtingumas dėl produktų individualizavimo ir didėjantis tvaraus verslo poreikis. Digital Process Twin (DPT) gali padėti įmonėms išlikti konkurencingoms ir įveikti šiuos iššūkius. DPT renka tikrus duomenis gamyboje, pvz. naudojant atsekamumo sistemą, kuri vėliau vertinama skaitmeniniu būdu. Tokiu būdu iškilusias problemas galima aptikti jau atsiradimo fazėje ir nedelsiant imtis atitinkamų atsakomųjų priemonių. Tokiu būdu galima išvengti neigiamo poveikio kokybei, pristatymo terminams ir išteklių efektyvumui. Šiuo metu DPT pramonėje naudojamas tik retkarčiais. Ankstesniais metais tai daugiausia lėmė turimų duomenų ir esamų technologijų trūkumas. Šiuo metu pagrindinės to priežastys yra darbuotojų skaitmeninių įgūdžių trūkumas ir nepakankama integracija į esamas organizacines struktūras.

 

REZULTATAS

Projekto tikslas – sukurti skaitmeninius ir į kompetencijas orientuotus mokymus, skirtus gamybos vadovams ir sprendimų priėmėjams, siekiant spręsti DPT poveikį žmonėms, technologijoms ir organizacijai. Pirmajame mokymo skyriuje aptariamas techninis skaitmeninio dvynių įgyvendinimas visam vertės srautui. Sėkmingai baigę šį kursą, parduotuvių vadovai ir sprendimų priėmėjai galės vadovautis struktūrizuota DPT įgyvendinimo tvarka savo įmonėje. Antrajame mokymosi skyriuje pagrindinis dėmesys skiriamas DPT integravimui į esamas organizacines struktūras ir kasdienius procesus. Atsižvelgiant į tai, parduotuvių vadovai ir sprendimus priimantys asmenys žinos apie galimus iššūkius ir kaip juos įveikti. Trečiasis mokymosi skyrius yra apie parduotuvių vadovų ir sprendimus priimančių asmenų mokymą ir parengimą tinkamai pritaikyti skaitmeninį dvynį visam vertės srautui. Taip jie galės tinkamai naudoti DPT įmonėje, kad palaikytų nuolatinio tobulinimo procesą.

 

PARTNERIAI