draudimai klaidinanti informacija

Draudimai pakeliui: kas bus laikoma klaidinančia informacija apie gaminius?

Europos parlamentas suteikė žalią šviesą direktyvai, kuri pagerins produktų ženklinimą ir uždraus naudoti klaidinančius aplinkosaugos teiginius. Apibendrinti teiginiai apie aplinką ir kita klaidinanti informacija apie gaminį bus uždrausti. Bus leidžiami tik patvirtintomis sertifikavimo schemomis pagrįsti arba valdžios institucijų patvirtinti tvarumo ženklai.

593 nariams balsavus už, 21 – prieš ir 14 susilaikius,  sausio mėnesį buvo priimta direktyva, kuria siekiama apsaugoti vartotojus nuo klaidinančios rinkodaros ir padėti jiems geriau apsispręsti dėl pirkimo. Siekiant šio tikslo, į ES draudžiamų komercinių praktikų sąrašą bus įtraukta nemažai probleminių rinkodaros veiksmų, susijusių su žaliuoju smegenų plovimu ir suplanuotu prekių senėjimu.

Tikslesnė ir patikimesnė reklama

Naujosiomis taisyklėmis siekiama, kad gaminių ženklinimas būtų aiškesnis ir patikimesnis, uždraudžiant naudoti bendruosius aplinkosaugos teiginius, tokius kaip „draugiškas aplinkai“, „natūralus“, „biologiškai skaidus“, „neutralus klimatui“ ar „ekologiškas“ be įrodymų.

Tvarumo ženklų naudojimas taip pat dabar bus reguliuojamas. Ženkliukų įvairovė sukelia painiavą, dažnas jų nepagrįstas lyginamaisiais duomenimis. Ateityje ES bus leidžiamas tik oficialiomis sertifikavimo schemomis pagrįstas arba valdžios institucijų nustatytas tvarumo ženklinimas.

Be to, direktyva uždraus teiginius, kad gaminys turi neutralų, sumažintą arba teigiamą poveikį aplinkai dėl CO2 kompensavimo schemų.

Kiti naujojo įstatymo tikslai –

  • priversti gamintojus ir vartotojus daugiau dėmesio skirti prekių patvarumui. Ateityje informacija apie garantiją turės būti labiau matoma.
  • drausti nepagrįstus tvirtinimus dėl ilgaamžiškumo (tokiu būtų laikomas teiginys, kad skalbimo mašina tarnaus 5000 skalbimo ciklų, jei tai nėra tiesa įprastomis sąlygomis).
  • gamintojai negalės raginti pakeisti eksploatacines medžiagas anksčiau nei būtina (taip dažnai nutinka su spausdintuvo rašalu).

 „Šis įstatymas pakeis visų europiečių kasdienį gyvenimą! Atsitrauksime nuo išmetimo kultūros, padarysime rinkodarą skaidresnę ir kovosime su priešlaikiniu prekių senėjimu. Dėl patikimų etikečių ir reklamų žmonės galės rinktis patvaresnius, lengviau taisomus ir tvaresnius gaminius. Svarbiausia, kad įmonės nebegalės apgaudinėti žmonių sakydamos, kad plastikiniai buteliai yra gerai, nes įmonė kažkur pasodino medžius – arba pasakyti, kad kažkas yra tvaru, nepaaiškindamos kaip“

Parlamentarė Biljana Borzan

Plastikinės pakuotės ženklinimą, kuris paremtas auditais, siūlo plastiko vertės grandinės sertifikavimo sistema „Recyclass”. Tai Europos bendroje rinkoje patvirtintas ir leidžiamas ženklas, kuris nurodo pakuotės perdirbabumo klasę arba perdirbto plastiko kiekį pakuotėje.

Naujoji direktyva ženkliai sumažins ženkliukų ant pakuotės įvairovę – liks tik institucijų patvirtinti ir patikrinamais duomenimis paremti ženklai.

Tolesni žingsniai

Dabar direktyvą turi patvirtinti Taryba, o po to ji bus paskelbta Oficialiajame leidinyje, o valstybės narės turės 24 mėnesius perkelti ją į nacionalinę teisę.

Naujoji direktyva turėtų veikti kartu su Žaliųjų teiginių direktyva, kuri šiuo metu svarstoma Parlamento komitete. Būsima Žaliųjų teiginių direktyva bus konkretesnė ir išsamiau išaiškins aplinkosaugos teiginių naudojimo sąlygas.