Įrašai

TOP3 technologiniai pramonės lūkesčiai 2024-iesiems

Konsultacinė firma „Verdantix“ dalijasi duomenimis iš tyrimo „Global corporate survey 2023: operational excellence budgets, priorities, and tech preferences“. Anot šios ataskaitos, trys svarbiausios šių metų technologijų diegimo ir investicijų kryptys bus pramonei skirta programinė įranga, tvarūs sprendimai, orientuoti į įmonės procesus ir duomenų rinkimą bei generatyvusis dirbtinis intelektas, kuriam tikimasi deleguoti dalį administracinių užduočių. Susipažinkite su ataskaitoje pateikiamais skaičiais ir „Intechcentro” veiklos sritimis, kurios pataiko į šį trejetuką.

#industrialsoftware: išlaidų planai 2024 metams

 • 65 proc. pramonės įmonių planuoja išlaidas kompiuterizuotoms techninės priežiūros valdymo sistemoms (CMMS).
 • 58 proc. įmonių numatė išlaidų profilaktinės techninės priežiūros programinei įrangai.
 • 56 proc. į 2024 biudžetą įtraukė efektyvaus turto valdymo (APM) programinės įrangos įsigijimą.

APM programinė įranga skirta stebėti, prižiūrėti ir optimizuoti organizacijos fizinio turto, pvz., gamybos įrangos ir mašinų, veikimą. Elektros energijos vartojimo optimizavimas taip pat gali būti laikomas efektyvaus turto valdymo dalimi, kai jis optimizuoja įrangos našumą ir efektyvumą. Elektros energijos naudojimo optimizavimas paprastai apima energijos vartojimo modelių stebėjimą, efektyvumo didinimo galimybių nustatymą, energijos taupymo priemonių įgyvendinimą ir nuolatinį energijos naudojimo optimizavimą, siekiant pagerinti bendrą turto našumą.

Viename iš tarptautinių projektų, kuriame dalyvauja „Intechcentras”, kuriama ir vystoma efektyvaus turto valdymo programinė įranga. Platforma „Upkip” kuriama taip, kad atitiktų vidutinio dydžio gamybos įmonės poreikius ir yra skirta įmonės šaldymo ir vėdinimo įrenginiams naudojamos energijos ištekliams optimizuoti.

#netzero: šių metų prioritetai

 • 40 proc. įmonių teigia, kad elektrifikuos pramonės procesus ir įrangą.
 • 40 proc. koncentruosis į esminių ESG duomenų rinkimą ir ataskaitų teikimą.
 • 33 proc. planuoja investuoti į anglies dioksido surinkimą ir saugojimą.

Kitas „Intechcentro“ tarptautinis projektas, pavadinimu SRC4I, taip pat vysto skaitmeninį įrankį, skirtą pasimatuoti įmonės pasirengimą teikti tvarumo ataskaitas. Vystomas įrankis skirtas vidutinio dydžio inžinerinės pramonės įmonėms ir veiks kaip ESG duomenų surinkimo šablonas. Jame bus pateikiami pagrindiniai socialiniai, aplinkos ir valdysenos rodikliai, apie kuriuos įmonei reikėtų rinkti duomenis, jei metų gale ji nori pateikti tvarumo ataskaitą pagal neseniai įsigaliojusius informacijos atskleidimo ataskaitų standartus.

Taip pat „Itechcentras“ teikia ir ataskaitų rengimo paslaugą: tvarumo ataskaitas už šiuos finansinius metus turės teikti įmonės, kurioms jau buvo taikoma Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva, o už 2025 metus tvarumo ataskaitas privalomai turės teikti apie 400 Lietuvos įmonių.

Vis dėl to įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva padaro įtaką visiems vertės grandinėje, ir mažos ir vidutinės įmonės, esančios didžiųjų įmonių vertės grandinėse, pajus reguliavimo įtaką anksčiau nei CSRD reikalavimai ims galioti joms tiesiogiai.

#generativeAI: kaip pramonė išnaudos jį per artimiausius 2 metus

 • 39 proc. įmonių tikisi, kad dirbtinis intelektas padės atlikti kai kurias administracines užduotis, tokias kaip formų šablonų kūrimas ir el. laiškų juodraščiai.
 • 34 proc. pramonės atstovų mano, kad dirbtinio intelekto naudojimas supaprastins daugumą administracinių užduočių ir darbą su technine dokumentacija.
 • 13 proc. apklaustųjų tikisi, kad dirbtinis intelektas drastiškai pakeis jų įmonės operacijas, pavyks automatizuoti daugumą administracinių užduočių ir palengvinti darbą su gamybos duomenimis ir dokumentacija.

Rengiant šią ataskaitą buvo naudojami operacijų, inžinerijos, techninės priežiūros, procesų saugos ir duomenų analizės bei IT skyrių vadovų apklausos rezultatai. Šioje Verdantix apklausoje dalyvavo 304 respondentai iš 20 pramonės šakų, 14 ekonominių regionų. Apklaustieji pateikė įžvalgų apie numatomas išlaidas bei technologijų diegimo planus.

Reikšminga verslui: priimti Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartai

Liepos 31d. Europos Komisija priėmė Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartus (ESRS). Šie standartai nustato taisykles ir reikalavimus įmonėms, kurios turi atsiskaityti apie su tvarumu susijusį poveikį, galimybes ir riziką pagal ES įmonių tvarios atskaitomybės direktyvą (CSRD).

 

Standartai buvo šlifuoti ilgai: parengiamieji darbai prasidėjo 2020 m. birželio mėnesį. Standartų juodraštis buvo gerokai pakeistas, siekiant palengvinti administracinę naštą įmonėms  ataskaitų teikimo reikalavimai sumažėjo perpus. Po paskutinių redakcijų nuspręsta, kad tam tikri reikalavimai, pvz., susiję su  scope 3 emisijomis ir biologine įvairove, įsigalios palaipsniui.

Svarbu tai, kad ESRS yra visiškai suderinami su kitais tvarumo ataskaitų teikimo standartais, tokiais kaip Tarptautinė tvarumo standartų valdybos (#ISSB) ir Pasaulinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (#GRI) standartai. Įmonės, kurios privalo teikti ataskaitas pagal ESRS, pateiks iš esmės tą pačią informaciją kaip ir tos, kurios naudojasi aukščiau minėtais standartais.

ESRS suteiks daugiau aiškumo ir leis įmonių nefinansinę atsakomybę išmatuoti vienu matu.

 • Įmonės, kurioms anksčiau buvo taikoma Nefinansinės atskaitomybės direktyva (NFRD), turės pradėti teikti ataskaitas pagal ESRS už 2024 finansinius metus (pirmosios ataskaitos bus paskelbtos 2025 m.)
 • Į biržos sąrašus įtrauktos MVĮ pirmąsias ESRS tvarumo ataskaitas pradės skelbti 2027 m. su galimybe atidėti iki dvejų metų.tvarumo ataskaitų teikimo standartai Europos komisija